JBN District Randori

Op zondag 27 juni 2016 vond de JBN District Randori plaats, Competitie Zuid-Holland, bij Judo Chitari te Spijkenisse. Voor deze opzet kwam To-Uchi uit met elf (!) van onze pupillen, onder begeleiding van Jan en Gert-Jan. Oprechte dank aan de ouders/verzorgers voor hun aanwezigheid & support én natuurlijk aan de pupillen zelf voor hun inzet en enthousiasme tijdens deze randori’s. Vermeldenswaard is nog, dat uit een groep van 34 judokaatjes (als één van de twee) onze Julia Poldervaart werd uitgekozen vanwege haar sportieve inzet op deze JBN District Randori.
Gelet op het plezierige karakter van deze opzet, zowel voor pupillen als voor ouders/verzorgers, zou het best kunnen zijn dat deze JBN District Randori een vervolg gaat krijgen. We houden u graag op de hoogte!
De foto’s kunt u zien in het foto-album. Voor de meesten daarvan met hartelijke dank voor Agnes !

Zie voor de foto’s onze facebook pagina!