Overlijdensbericht

Tot ons verdriet ontvingen wij een bericht van overlijden van ons oud-lid Gerard Madern op 78-jarige leeftijd. Gerard heeft een aantal jaren actief op de tatami gestaan van To-Uchi.
Wij wensen zijn vrouw Joke, kinderen en verdere familie alle sterkte toe met het verwerken van dit verlies.