Dan examen training sept. 2020

Nieuw Seizoen DAN examentrainingen en combi leraren-training JBN District Zuid-Holland
Op zaterdag 19 september 2020 vond de aftrap plaats van het nieuwe seizoen voor DAN examentrainingen bij To-Uchi in Ridderkerk. Deze DAN examentrainingen staan onder leiding van de DGCJZH (je zou bijna denken dat het Defensie betreft, met zulke afkortingen 😊), dus van de District Graden Commissie Judo, uit ons JBN district Zuid-Holland.
De opzet van deze training is om voor judoka die examen willen gaan doen voor hun 1e-, 2e- of 3e DAN te ondersteunen in hun voorbereidingen daarop. Per training zijn er specifieke aandachtspunten, die in het aankondigingsformulier naar voren komen. Naast het verder verbeteren van technieken en kata, is het tevens mogelijk om de leraren die op deze trainingen mee-lopen aan te spreken voor raad en daad. Niet onverstandig, want deze leraren zijn wellicht later leden van de examencommissie, waarvoor de judoka zijn- of haar kennen en kunnen mag demonstreren.
Voor de sessie van 19 september waren er 10 aanmeldingen. De accenten voor deze training lagen vooral op verwurgingen en uke-op-buik positie. In iedere training komen in het tweede deel de diverse kata aan bod.
Het had wat drukker gemogen, tot maximaal 24 personen vanwege Corona. Wellicht dat de afgelopen maanden van gedwongen niet judoën hiertoe een bijdrage hebben geleverd. De DGCJZH nodigt uitdrukkelijk een ieder van harte uit in ons district, om de volgende keer er (weer) bij te zijn. Dat zal op 18 oktober 2020 zijn bij Budo Hans Roos.
Van de gelegenheid gebruik makend: voorafgaand aan de DAN examentraining vindt er tevens de “District Lerarentrainingen” plaats. Een dikke pluim aan de judo leraren die hierbij aanwezig zijn geweest. Daarmee bieden deze leraren de meest recente les- en examen-stof op hun beurt weer aan hun eigen judoka aan. Het aantal leraren, dat hierbij aanwezig is geweest op 19 september 2020 stemt wel tot zorg. Immers: als je als judoka les krijgt van een judo-leraar, die niet of in onvoldoende mate op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van techniek examinering, dan loop je als judoka toch wel een zeker risico. De DGCJZH nodigt om die reden dan ook (opnieuw) alle leraren uit ons district (Zuid-Holland) op, om de volgende keren ook present te zijn. De DGCJZH doet dan ook een oproep, om het juiste gereedschap aan je leerlingen mee te geven, net als actuele kennis hoe de examens worden behandeld – desnoods alleen het leraren-gedeelte, zodat mogelijke fouten straks op de examens van hun judoka kunnen worden voorkomen. Goed. Het punt is gemaakt. De DGCJZH nodigt u nogmaals van harte uit. Mocht u wellicht vragen hebben, schroom dan niet op contact op te nemen met Ă©Ă©n van de commissieleden (zie https://www.jbn.nl/…/zuid-holland/organisatie/commissies).