Nieuwsbrief nr. 14

“HOERA…. WIJ MOGEN WEER BEGINNEN  met onze JEUGD”

Beste JUDOKA, Ouders en/of Verzorgers,

In de persconferentie op 18 mei 2021 werd aangekondigd, dat de binnensporten weer worden toegestaan. Onze jeugd tot 27 jaar mag ook weer met elkaar judoën, de senioren moeten nog op 1½ meter afstand van elkaar individueel trainen.
Maar het begin is er eindelijk dat wij weer naar binnen mogen, heerlijk op onze judomat / Tatami.

Maar, …… met in acht nemen van ons Protocol verantwoord Sporten bij Binnenkomst”.     

Lees vooraf deze helemaal door ,

dan gaat het zeker weer heel veel plezier geven het met elkaar.

WANNEER  GAAN WIJ WEER STARTEN,

Wij starten weer na de Pinksterdagen op WOENSDAG 26 MEI 2021  in jullie gewone Judoles tijden.    Liefst thuis omkleden!

Ouders wachten buiten. Judoka – jeugd kan doorlopen naar de kantine, in afwachting van de judoleiding die ze komt ophalen voor de volgende les. Judoka – senioren komen op tijd aan, niet verzamelen in de kantine maar gelijk doorlopen naar de dojo graag.

Bij het weerzien tijdens de BUITENTRAINING na bijna 1 jaar, –
waren de judoka’s zichtbaar behoorlijk uit de judopakken gegroeid.

Voor diegenen, die dit betreft, geven we graag dit nog even mee:

  • Zorg ervoor, dat je judopak gewassen en gestreken is bij de nieuwe start van de judolessen.
  • Dan gaan wij onderling kijken of een judopak geruild kan worden en bij onvoldoende geslaagde ruilingen komt er een nieuw judopak in het zicht.

We vermoeden, dat dit voor dit jaar moet kunnen, zodat er geen extra kosten zijn als het niet nodig is. Natuurlijk beslissen de Ouders zelf uiteindelijk, alleen willen we dit idee hierover aan een ieder meegeven ter overweging. Meester Wim zal de judoka, die hun judopak zouden willen ruilen, tijdens de les naar zich toe roepen om één en ander nader met elkaar af te stemmen.

Dus NIET: met z’n allen op een kluitje in het hok.

Contributies: per 01 juni 2021 zullen de contributies weer gaan lopen. Vanaf die datum zal onze judoclub ook weer zaalhuur moeten gaan betalen.

BELANGRIJK:

Groepen 1 – 2 – 3, jeugd tot en met 14 jaar: deze judoka mogen met elkaar op de tatami. Hierbij is de anderhalve meter afstand regel NIET van toepassing. Deze groepen zullen dus weer als vanouds met elkaar mogen judoën.

Groep 4 betreft jeugd van 15 jaar en ouder inclusief senioren: deze groep willen we in tweeën splitsen. De indeling is dan als volgt:

  • Judoka tot 27 jaar mogen als vanouds met elkaar judoën, dus met elkaar als judo-koppel binnen anderhalve meter afstand.
  • Judoka van 27 jaar en ouder moeten nog steeds minimaal de anderhalve meter afstand eerbiedigen en mogen NIET met elkaar judoën.

De meester(s) zullen per judo-lesavond de precieze aanwijzingen verzorgen, WIE dan precies WAAR mag komen en waar niet.

De lessen zullen vooralsnog worden verzorgd door meester Kiethton. De andere meesters zullen redelijkerwijs ná hun vaccinatie weer present zijn. Het ziet ernaar uit, volgens de nu bekende planning, dat zij in de loop van juni 2021 ook weer op de tatami zouden moeten kunnen terugkeren.

Hartelijke groet,

De Judo Leiding

Wim Lindemans   Rob van Pelt   Kiethton Vervoort   Gert-Jan van der Staaij