Contributie 2023

Geachte ouders en/of verzorgers, Beste judoka,

Judostichting “To-Uchi” is een NIET commerciële judoclub en heeft 10 jaar lang geen
contributieverhoging doorgevoerd. Echter, naar aanleiding van de tariefverhoging van de zaalhuur voor 2023 van Sportservice Ridderkerk, ontkomen wij er niet aan een aantal maatregelen te nemen.
De leiding heeft na goed overleg het volgende besloten:
Per 01 januari 2023 wordt de contributie aangepast en wel als volgt:
Een of twee keer trainen per week wordt samengevoegd naar € 17,50 per maand
Het moment is nu gekomen, dat wij ons beleid als Judostichting “To-Uchi”, als niet commerciële judoclub, voor de komende jaren opnieuw tegen het licht hebben gehouden en ons zo belangrijk fundament:
“Het gelegenheid geven aan een ieder lekker te kunnen sporten”
is toch het creëren van een goede en gezonde basis.
Deze maatregel geeft minder administratieve belasting, omdat nu niet meer bijgehouden hoeft te worden wie op de maandag, de woensdag of beide dagen komt trainen.
Het kiezen van betaling kan nog steeds op twee manieren – contant of via een
bankoverschrijving voor de eerste judo les van de maand, onder benoeming van de
juiste naam van de judoka (ons bankrekeningnummer staat onderaan in deze brief).  Wij verzoeken u de mogelijk resterende contributie van 2022 voor eind januari te voldoen.
Wij rekenen op uw begrip, dat wij als Judostichting “To-Uchi” er alles aan doen om – naast het borgen van kwaliteit van goede inhoudelijke judolessen – zo verstandig mogelijk om te springen met onze uitgaven.
Als laatste mededeling: onze verhuizing naar de basisschool “De Noord” is uitgesteld tot eind 2023. Later meer hierover.

Wij hopen weer een FIJN en SPORTIEF 2023 te mogen geven aan onze judoka.

Met vriendelijke groet,
Sensei Wim Lindemans (5de dan judo – Leraar B / Judo Bond Nederland)