Fit, Veilig, Valbreken en Weerbaarheid.

‘Fit, Veilig, Valbreken en Weerbaarheid’

Richt zich op mensen (12+) met een gemiddelde conditie. Gedurende 10 lessen werken de deelnemers aan de versteviging van hun balans en evenwicht en leren zij hun val te breken vanuit verschillende situaties. ‘Hoe voorkom je dat je valt en wat doe je als je dreigt te vallen of daadwerkelijk je evenwicht verliest?’ zijn de centrale vragen binnen dit programma. Daarnaast is er veel aandacht voor oefeningen die je fit houden, praktische tips en grondoefeningen (hoe kom je vanaf de grond bij een telefoon als je bent gevallen en niet overeind komt). Fit, Veilig en Valbreken wil deelnemers met name de senioren meer zelfvertrouwen geven zodat zij zonder valangst meer kunnen gaan bewegen, al dan niet bij de lokale sportclub.

Fit

  • Spierversterkende oefeningen
  • Balans en evenwicht
  • Oefeningen ter vergroting van de conditie en uithoudingsvermogen

Veilig

  • Door de Judo Bond Nederland erkende en gecertificeerde docenten
  • Op zachte matten
  • samen werken aan de eigen weerbaarheid

Valbreken

  • Leren valbreken; voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts
  • Preventieve en praktische tips
  • Bewustwoording eigen lichaam

20160208_194844

 

 

 

 

WEERBAARHEID TRAINING.

In onze maatschappij is er een groeiende behoefte om zich te bekwamen in het zichzelf weerbaarder maken op straat. Wij kunnen er niet omheen dat onze maatschappelijke normen in sneltreinvaart veranderen. Dit zijn veranderingen die soms veel agressiever van aard zijn, en voor evenredige problemen op straat of in uw omgeving kunnen zorgen. De meeste mensen, vooral vrouwen, maar ook ouderen, hebben de neiging om ietwat huiverig te reageren als er gesproken wordt over zelfverdediging.

20160208_201144

 

 

 

 

Waarom is dat?

Meestal denken mensen dat er bij zelfverdediging getraind wordt in vechtsporten of krijgskunsten, maar dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn om u zelf te kunnen verdedigen als dat echt noodzakelijk mocht blijken! Zelfverdediging is niet iets dat in deze eeuw is uitgevonden, maar is al duizenden jaren oud! Het is altijd al noodzakelijk geweest voor de mens om paraat te zijn. Paraat tegen de grootste vijand van de mens, de mens zelf!

Weerbaarheid wil niet alleen zeggen dat u zich kunt verdedigen d.m.v. lichamelijk geweld, juist niet! Het wil veel meer zeggen dat u ervan bewust gemaakt wordt dat iedereen iets kan overkomen, dus ook u! Natuurlijk is fysieke zelfverdediging dan ook niet iets wat onder alle omstandigheden toegepast dient te worden. Het is alleen een goede en rechtvaardige keuze mogelijkheid.

Zinloos geweld is een veelgehoorde kreet tegenwoordig, maar als u zichzelf succesvol kunt verdedigen (zeker als u helemaal niet om moeilijkheden vraagt!) tegen een overvaller, aanrander, of verkrachter, is dat in mijn ogen zinvol geweld! Het is helaas niet anders.

My beautiful pictureWeerbaarheid training is gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid door mensen te leren effectiever te reageren in uiteenlopende situaties. Er wordt geoefend met werkvormen die fysieke en mentale componenten bevatten. In het mentale gedeelte leer je opkomen voor jezelf en voor anderen, je grenzen aan te geven, aangeven wat je wel en niet wilt en nee durven te zeggen. Door het vele geweld op straat voelen mensen zich vaak niet meer zo veilig. Niet iedereen voelt zich prettig om een echte vechtsport te beoefenen als antwoord op de toenemende gewelddadigheid op straat.

Mentale weerbaarheid kan fysiek geweld voorkomen. Met je houding en een zekere uitstraling ben je in staat vervelende confrontaties of gebeurtenissen uit de weg te gaan.Tijdens de fysieke weerbaarheid, leer je o.a. het gebruik van eigen lichaam wapens, en de kennis over kwetsbare plekken en bevrijdingstechnieken, weerbaarheid training met een publieksvriendelijk karakter.

Wat betekent publieksvriendelijk?

Dat betekent dat u door middel van onze effectieve weerbaarheid bij eventuele agressieve situaties deze met tact en lichamelijke beheersing oplost. Dat u zich niet laat meeslepen in een escalerend gevecht of worsteling, zodat de situatie uit de hand loopt. Waar wij naar toe willen, is My beautiful picturedoor middel van effectieve weerbaarheid de angstreflex die bij u heerst, te veranderen in een actiereflex door middel van effectieve afweermethoden, zoals praten, houding, schreeuwen en vechten. Dat kan bereikt worden door oefeningen, effectieve bewegingstechnieken o.a. stoottechnieken, schoptechnieken, klem en werptechnieken van verschillende verdedigingssporten.

Primair is het doel van weerbaarheid heel eenvoudig: pijn veroorzaken bij de persoon die je lastig valt of aangevallen heeft. Tijdens de fysieke My beautiful pictureweerbaarheid cursus leer je ook o.a.het leren bewust worden van de beperkingen en mogelijkheden van je lichaam en gebruik maken van je sterke punten en inzicht krijgen in anatomie, met de kennis omtrent kwetsbare plekken van je tegenstander en bevrijdings technieken.
Dit zijn instrumenten die je ontsnappings kansen doen vergroten in een benarde situatie.

Voor wie is weerbaarheid?

Veiligheid is een waarde die groot maatschappelijk draagvlak kent en daar waar die in het geding is, willen mensen handvatten om daar mee om te kunnen gaan.
Dat verklaart voor een deel de belangstelling voor weerbaarheid voor kwetsbare groepen; o.a. vrouwen, ouderen, kinderen.
In deze weerbaarheidstraining leer je fysiek en mentaal je eigen grenzen kennen en bewaken. Het belangrijkste is dat je stevig op je benen leert staan. Voor jezelf opkomen is ruimte innemen.

Heeft u interesse voor de cursus?My beautiful picture
U start op een zelf te bepalen maandagavond.

Wij hebben een strippenkaart van 10 lessen voor €25,00
Kunt u een keer niet, dan blijven die lessen geldig!

(kleding: dagelijks of sportkleding + sokken.)


Lestijden: Maandag van 19:30 tot 20:30 uur.My beautiful picture

Waar: Gymzaal aan de Da Costalaan 3 te Ridderkerk

 

 

Contactpersonen:
Wim Lindemans – 06 308 213 14

Rob van Pelt  – 06 434 09 685

Inschrijven: klik hier voor het inschrijfformulier!