Judo Bond Nederland

Algemeen
• Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club;
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2018)

Geboren in 2012 en later (jonger dan 7 jaar) € 15.95
Geboren in 2007 t/m 2011 (jonger dan 12 jaar) € 29,25
Geboren in 2002 t/m 2006 (12-16 jaar) € 37,60
Geboren in 2001 en eerder (17 jaar en ouder) € 52,90
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF) € 25,00

Wijze van betalen
Indien geen automatische incasso wordt afgegeven wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,90.

De automatische incasso kan beheerd worden via www.mijnjbn.nl.

Inschrijfkosten
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,00.

Lidmaatschapsbewijs: JBN Pas, nieuwe leden kunnen hun JBN Pas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.

Aanmelden
Jezelf aanmelden klik hier!

Gegevens school/vereniging;
Naam: To-Uchi
JBN nummer: D2SL79G