Auteursarchief: touchinl

Nieuwsbrief nr. 13

Beste Judoka, ouders en /of verzorgers,

Onze judo is nog steeds NIET – want contactsport – door de Rijksoverheid toegestaan. Als judo-leiding willen we daaraan ook niet tornen, het is al lastig genoeg voor onze medemensen die in de zorg werkzaam zijn.

Tegelijk maken wij ons, net als Huub Stammes, algemeen directeur van de judobond, niet alleen zorgen over de coronakilo’s. “Daarnaast nemen ook de motorisch vaardigheden af van heel veel kinderen. Dat is schadelijk op langere termijn. En ook de spierkracht schijnt met een procent of twintig afgenomen te zijn. Dat is nogal wat, alles bij elkaar opgeteld. Daar maken we ons ernstig zorgen over”, zei Stammes bij Langs de Lijn En Omstreken (zie ook https://www.jbn.nl/nieuws/interview-langs-de-lijn-met-algemeen-directeur-huub-stammes-zet-binnensport-niet-buitenspel).

Zolang we nog niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19 met z’n allen, lijkt de kans erg klein, dat we weer de tatami op mogen stappen en mogen judoën in onze dojo (binnen dus). In onze contacten horen we op het ogenblik een steeds groter wordende wens, om weer iets te kunnen doen met onze judoka. Daaraan gaan we gehoor geven. Het duurt immers te lang allemaal. We gaan starten met sportlessen in de buitenlucht. Deze lessen zijn dan gericht zijn op:

  1. het hebben van plezier,
  2. het weer in contact komen met elkaar (letterlijk en figuurlijk) en
  3. het terug op peil brengen van de conditie.

We hebben hiervoor een Plan A ontwikkeld: we gaan hiermee van start op de locatie van de Buitenspeelplaats BSO (naast onze dojo). De startdatum is woensdag 07 april 2021 (de woensdag ná Tweede Paasdag dus).

De groepsindelingen zijn voor zowel de maandag als woensdag als volgt:

17:00-18:00 uur          Leeftijd van 4 t/m 7 jaar

18:00-19:00 uur          Leeftijd van 8 t/m 11 jaar

19:00-20:30 uur          Leeftijd van 12 t/m 26 jaar

De senioren (vanaf 27 jaar en ouder dus) kunnen deelnemen aan de laatste groep, dus van 19:00 tot 20:30 uur. Zij hebben als verplichting een minimale afstand van anderhalve meter tot elkaar te houden. De oefeningen kunnen zij solo doen (alleen dus), of met een judoband als er – met die anderhalve meter afstand – met een partner wordt geoefend.

Er zijn een aantal spelregels die we met elkaar moeten afspreken, voor onszelf en mede vanuit de overheid.

In het algemeen:

In het bijzonder:

  • Iedere judoka dient zichzelf per avond VOORAF aan te melden. Dat dient per e-mail te gebeuren op kiethton@hotmail.com.
  • Ouders moeten buiten de Buitenspeelplaats blijven, dus bij de parkeerplaatsen / fietsenrekken (*).
  • Vanaf de Da Costalaan loop je normaal gesproken aan de linkerzijde van de gymzaal naar binnen, richting de dojo. Nu moeten de judoka aan de rechterzijde van de gymzaal, dus over het gras lopend, richting de poort/het hek. Ter hoogte van dat gedeelte, zal een To-Uchi vlag in de grond worden gestoken, zodat duidelijk is waar de ingang is van het plein voor de judoka.
  • De judoka dragen een trainingspak, met daarover heen hun judo-jas en judo-band, zodat zij niet afkoelen. Zo kunnen zonder kleerscheuren toch judo-oefeningen gedaan worden.
  • Als een les NIET doorgaat in verband met de weersverwachting (regen), dan melden wij dit via de Facebook pagina van To-Uchi.

(*) naleving hiervan is van cruciaal belang. We moeten dit als judoclub kunnen borgen naar u, naar jou, naar onszelf en naar onze lokale overheden.

Hartelijke groet,

De Judo Leiding

Wim Lindemans   Rob van Pelt   Kiethton Vervoort   Gert-Jan van der Staaij

Nieuwsbrief 12

Beste Judoka, Ouders en /of verzorgers,

Veiligheid voor jullie en onszelf en voor onze naasten in de eerste plaats.

In de persconferentie op 12 januari 2021, is bekend gemaakt dat de Corona maatregelen verlengd worden en mogelijk zelfs verder worden verzwaard. Het persbericht naar aanleiding van die persconferentie kunt u desgewenst hier nalezen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown.

Met judo als contactsport lijkt het daardoor steeds minder waarschijnlijk, om het maar voorzichtig uit te drukken, dat we op kortere termijn de dojo-deuren weer kunnen open doen. Hoe zich dat nou gaat vertalen …. Zouden we dan misschien in maart, of in april opnieuw kunnen beginnen? We weten het simpelweg niet.

Daar komt bij: er is, vanwege het gestarte vaccinatie-programma, inmiddels wél licht aan het einde van de tunnel, natuurlijk!! Bijgaande overzicht laat zien, hoe de vaccinatie gepland staat voor dit jaar. De bron hiervoor kunt u desgewenst terugvinden via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins.

Onze aanname is momenteel, dat we na vaccinatie weer de judomat op mogen en dat alle Corona beperkingen dan ook kunnen worden opgeheven. We denken momenteel nog na over het beleid wat we tegen die tijd willen inzetten. Ook hier geldt weer: uit veiligheid voor een ieder van ons.

HOU VOL in deze bijzondere tijden

We houden jou, u en jullie natuurlijk op de hoogte. Geloof ons: als we onze deuren weer mogen openen (dus als het weer kan en mag), zullen we dat echt zó hard roeptoeteren, dat iedereen in de wijde omgeving van Ridderkerk het zal weten 😊.

Volg in de tussentijd – mocht u dat niet al doen natuurlijk – graag onze Website en Facebook pagina en hou het nieuws in de gaten.

Hartelijke groet,

De Judo Leiding:

Wim Lindemans   Rob van Pelt   Kiethton Vervoort   Gert-Jan van der Staaij

Nieuwsbrief 11

Beste judoka, ouders en/of verzorgers,

De nieuwste maatregelen tegen Corona heeft u, heb jij natuurlijk ook al wel meegekregen inmiddels. Het zat er in onze beleving al wel aan te komen, vanwege de ook in onze regio en in ons Ridderkerk maar nauwelijks afnemende besmettingsaantallen.

Spijtig genoeg, houdt dat voor ons bij To-Uchi in, dat we dus NIET op 4- en 6 januari 2021 weer van start kunnen.

Voor alle duidelijkheid: we zouden graag “gister” samen met onze judoka weer de tatami op gaan, zo missen we jullie en het judoën. Helaas helaas helaas …. het is echt nog even volhouden. Veiligheid voor onszelf, voor onze judoka en voor onze verdere omgeving staat beslist voorop.

We houden jou en u natuurlijk op de hoogte. Onze verwachting is, dat we op- of rond 12 januari 2021 kunnen aangeven, wat tegen die tijd redelijkerwijs onze planning zou kunnen gaan worden….

Hartelijke groet,

De Judo-leiding

Wim Lindemans, Rob van Pelt, Kiethton Vervoort en Gert-Jan van der Staaij

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/12/sporten-in-binnenruimte-niet-toegestaan-buiten-sporten-mag-wel

Nieuwsbrief nr. 10

Beste JUDOKA, Ouders & verzorgers,

Het is onmogelijk om je momenteel niet een beetje overstuur te voelen en zijn wij er zeker van , dat iedereen liever nog vandaag dan morgen weer op de judomat wil staan.

Wij als judoleiding van Judostichting To-Uchi hebben hetzelfde gevoel en vragen jullie geduld te hebben tot 04- en 06 januari 2021, zoals eerder aangegeven.

Probeer in de tussenliggende tijd zelf je spieren los te houden, door thuis oefeningen te doen en/of door buiten met bijvoorbeeld fietsen, hardlopen of stevig wandelen jezelf soepel te houden. Het voorkomen van te groot verlies van conditie is niet handig, dus probeer die stijfheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Daarom is het van groot belang, dat een ieder zich aan de regels houdt en zo de Corona beheersbaar helpt maken. Helemaal verdwijnen zal het Coronavirus wellicht niet, maar onder anderen met behulp van een vaccin kunnen we hopelijk snel weer terugkeren naar een situatie, waarin we weer lekker kunnen judoën, zonder gezondheidsrisico’s…..

Bij de keuze om onze judo-activiteiten stil te leggen, zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Niet leuk, maar wel noodzakelijk, in onze beleving. Wij kunnen en mogen als niet-commerciële judoclub het risico simpelweg niet nemen. Natuurlijk begrijpen we de ontstane teleurstelling van een ieder volledig en vragen jullie nogmaals om geduld te bewaren en zelfstandig en actief in beweging te willen blijven.

Wij zijn onze leden (ouders en verzorgers) dankbaar voor het blijven ondersteunen van de Judoclub To-Uchi te Ridderkerk.
Hartelijk dank hiervoor – “DOMO ARIGATO” op z’n Japans.

Wij wensen een ieder “FIJNE FEESTEDAGEN” en een goede Jaarwisseling.
Let goed op jezelf en jullie dierbaren. Kijk op onze Website www.to-uchi.nl en Facebook voor de juiste informatie cq. berichtgevingen.

Matane – Tot ziens

De Judoleiding:
Sensei Rob van Pelt, Kiethton Vervoort, Gert-Jan van der Staaij en Wim Lindemans.

Nieuwsbrief nr. 9

“NIET LEUK, MAAR NOODZAKELIJK”

Vanuit de Overheid durft men GEEN verantwoording te nemen……dus
Moeten wij judoclub “To-Uchi” het zelf doen voor onze
JUDOKA – OUDERS & VERZORGERS,
En zetten de judolessen tot 4 Januari 2021 op STOP.
“Niet leuk, maar noodzakelijk.”
========================================

Dit alles is de oorzaak van een grote groep mensen, welke de maatregels aan hun laars lappen, met gevolg dat in Ridderkerk en Landelijk de corona besmetting flink is opgelopen.

Dit is mijn beslissing als leider van Judostichting “To-Uchi” te Ridderkerk,
in overleg met de judoleiding op de judomat –
Rob van Pelt, Kiethton Vervoort en Gert-Jan van der Staaij.

Met pijn in ons hart, hebben wij dit besluit moeten nemen in belang van ons ALLEN gezondheid, om straks weer met elkaar gezond en wel op de judomat te kunnen staan. Wij als niet-commerciële judoclub kunnen het risico niet nemen.
Wij begrijpen de teleurstelling van een ieder, en snappen dit volledig.

• Ten aanzien van contributies welke betaald zijn vanaf september t/m december 2020, deze schuiven wij door naar 4 januari 2021.
• Onze planning wat de judo examens betreft komen ook door deze maatregel op 4 januari 2021 als eerst in het zicht van uitvoering, in belang van onze judoka. Excuus hiervoor.

Wij wensen een ieder “Fijne Feestdagen” en zien jullie graag komen op Maandag 4 en woensdag 6 januari 2021.

De Judoleiding:
Sensei Rob van Pelt, Kiethton Vervoort, Gert-Jan van der Staaij en Wim Lindemans.

Nieuwsbrief nr. 8

Beste Judoka, geachte ouders/verzorgers,

WE STOPPEN DE KOMENDE VIER WEKEN met onze judo-lessen.
Sorry. Het is niet anders.

Als judo-leiding hebben we naar verschillende facetten gekeken, om tot deze keuze te komen. Zo kijken we vanzelfsprekend naar de adviezen van de Rijksoverheid, in het bijzonder die van het RIVM en tevens die vanuit de JBN Judo Bond Nederland. We hebben de hoop gehad dat we niet zelf hoefden in te grijpen, alleen zien wij dat er telkens tamelijk laat en tamelijk beperkt ingegrepen wordt. Dit terwijl we iedere dag in het nieuws meekrijgen, dat de dagelijkse aantallen besmettingen fors toenemen en regionale ziekenhuizen zoals het Maasstad en het Albert Schweitzer de reguliere zorg aan het afschalen zijn en de COVID-19 afdeling weer aan het opschalen zijn. We hebben ook een aantal ouders/verzorgers individueel geraadpleegd, in het kader van onze zorgen, om te spiegelen hoe zij erin staan.

We zijn tot de conclusie gekomen, dat dit zo niet langer kan. Als niet-commerciële judoclub willen wij in het slechtste geval NIET moeten uitleggen, dat onze dojo een bron van besmetting is geweest. In onze gemeente Ridderkerk lopen de aantallen besmettingen ook op; zie voor actuele informatie de website van RTV Rijnmond, bijvoorbeeld deze:
https://www.rijnmond.nl/nieuws/199878/RIVM-Opnieuw-recordaantal-coronabesmettingen-6-sterfgevallen.

Met pijn in onze harten hakken we daarom op woensdagavond 07 oktober 2020 de knoop door: uit veiligheid voor onze gewaardeerde judoka, groot en klein, voor u als ouder en/of verzorger en voor onszelf zullen wij alle lessen stopzetten vanaf vanavond, tot en met woensdagavond 05 november 2020. Verdere bijzonderheden:

  • Ten aanzien van contributies: de betaling van oktober 2020 wordt doorgeschoven naar de maand van wanneer er weer judo-lessen zijn.
  • Onze planning wat judo examens betreft (zie nieuwsbrief 7) blijft vooralsnog staan.

We zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Heeft u direct vragen? Stelt u ze gerust, we zullen die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden via telefoon, Whatsapp, e-mail of onze Facebook pagina https://www.facebook.com/ToUchiRidderkerk/.

Wij danken u voor uw begrip en hopen u binnenkort weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

Graag tot dan, hartelijke groet,

De Judo-leiding

Wim Lindemans, Rob van Pelt, Kiethton Vervoort en Gert-Jan van der Staaij

Annulering Judolessen woe 30 september

Beste Ouders, verzorgers en judoka,

We kunnen woensdagavond 30 september 2020 AL onze judolessen helaas NIET laten doorgaan.

De meest recente ontwikkelingen op het Corona gebied en de maatregelen die dit vraagt, eist van ons als judoleiding dat we hier buitengewoon zorgvuldig mee omgaan.

Om die reden hebben wij tijd nodig, om goed uit te zoeken wat wél kan en wat niet kan. U weet van ons, als ouder/verzorger en als judoka, dat wij ons terdege bewust zijn van onze verantwoordelijkheden als judoleiding naar u en naar onszelf toe.

Per maandag 05 oktober 2020 zullen de lessen gewoon doorgang vinden.

Wij danken u vriendelijk voor uw begrip.

Hartelijke groet,

De Judoleiding

Wim Lindemans, Rob van Pelt, Kiethton Vervoort en Gert-Jan van der Staaij

Nieuwsbrief nr. 7

Hallo JUDOKA, Ouders en Verzorgers,

Wij zijn gelukkig weer begonnen met onze fijne judosport.
Wel met een voorgeschreven protocol, wat strikt moet worden opgevolgd om de corona besmetting buiten de dojo te houden.
Wij als judoleiding hebben er alles aan gedaan om dit te doen slagen en zien de Judoka, Ouders en Verzorgers hier goed in meewerken.

Nu de herfstmaand zijn intrede doet, wordt het voor de Judoka lastig om in Judopak naar de judolessen te komen en moeten wij hier een kleine aanpassing in maken i.v.m. het omkleden in de kleedkamers.

Wij vragen de Judoka dan ook hun spullen zoveel mogelijk in de tassen te willen doen en hun (misschien) natte jas netjes op de haak te hangen. Schoenen direct onder de bank hieronder te plaatsen.

JUDO EXAMENS in week48 – Maandag 23 en Woensdag 25 november 2020
==========================================================
Door het uitbreken van het coronavirus, zijn de judo-examens voor de zomervakantie niet doorgegaan. Deze willen wij nu in de boven genoemde data laten plaatsvinden in de gewone lestijden – zonder Ouders en belangstellenden.
Niet leuk om dit zo te moeten doen, maar het kan niet anders i.v.m. het aantal wat bij elkaar mag komen.

Wij gaan vanaf nu , onze Judoka’s bekijken en voorbereiden naar deze datum
en bij het ophalen van uw zoon / dochter ziet u vanzelf het blije gezicht met behaalde resultaat, om dit thuis met hen tot een feestje te maken.

Mededeling: In week 50 – Ma.7 en Wo. 9 december 2020 worden de laatste judolessen gegeven. Dit i.v.m. de kerstviering op de scholen met diverse invullingen.

De EERSTE JUDOLESSEN : beginnen weer op Maandag 4 januari en Woensdag 6 januari 2021.

De Judoleiding:
Sensei Kiethton Vervoort, Rob van Pelt, Gert-Jan van der Staaij en Wim Lindemans.

Dan examen training sept. 2020

Nieuw Seizoen DAN examentrainingen en combi leraren-training JBN District Zuid-Holland
Op zaterdag 19 september 2020 vond de aftrap plaats van het nieuwe seizoen voor DAN examentrainingen bij To-Uchi in Ridderkerk. Deze DAN examentrainingen staan onder leiding van de DGCJZH (je zou bijna denken dat het Defensie betreft, met zulke afkortingen 😊), dus van de District Graden Commissie Judo, uit ons JBN district Zuid-Holland.
De opzet van deze training is om voor judoka die examen willen gaan doen voor hun 1e-, 2e- of 3e DAN te ondersteunen in hun voorbereidingen daarop. Per training zijn er specifieke aandachtspunten, die in het aankondigingsformulier naar voren komen. Naast het verder verbeteren van technieken en kata, is het tevens mogelijk om de leraren die op deze trainingen mee-lopen aan te spreken voor raad en daad. Niet onverstandig, want deze leraren zijn wellicht later leden van de examencommissie, waarvoor de judoka zijn- of haar kennen en kunnen mag demonstreren.
Voor de sessie van 19 september waren er 10 aanmeldingen. De accenten voor deze training lagen vooral op verwurgingen en uke-op-buik positie. In iedere training komen in het tweede deel de diverse kata aan bod.
Het had wat drukker gemogen, tot maximaal 24 personen vanwege Corona. Wellicht dat de afgelopen maanden van gedwongen niet judoën hiertoe een bijdrage hebben geleverd. De DGCJZH nodigt uitdrukkelijk een ieder van harte uit in ons district, om de volgende keer er (weer) bij te zijn. Dat zal op 18 oktober 2020 zijn bij Budo Hans Roos.
Van de gelegenheid gebruik makend: voorafgaand aan de DAN examentraining vindt er tevens de “District Lerarentrainingen” plaats. Een dikke pluim aan de judo leraren die hierbij aanwezig zijn geweest. Daarmee bieden deze leraren de meest recente les- en examen-stof op hun beurt weer aan hun eigen judoka aan. Het aantal leraren, dat hierbij aanwezig is geweest op 19 september 2020 stemt wel tot zorg. Immers: als je als judoka les krijgt van een judo-leraar, die niet of in onvoldoende mate op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van techniek examinering, dan loop je als judoka toch wel een zeker risico. De DGCJZH nodigt om die reden dan ook (opnieuw) alle leraren uit ons district (Zuid-Holland) op, om de volgende keren ook present te zijn. De DGCJZH doet dan ook een oproep, om het juiste gereedschap aan je leerlingen mee te geven, net als actuele kennis hoe de examens worden behandeld – desnoods alleen het leraren-gedeelte, zodat mogelijke fouten straks op de examens van hun judoka kunnen worden voorkomen. Goed. Het punt is gemaakt. De DGCJZH nodigt u nogmaals van harte uit. Mocht u wellicht vragen hebben, schroom dan niet op contact op te nemen met één van de commissieleden (zie https://www.jbn.nl/…/zuid-holland/organisatie/commissies).